Acord de utilizare a site-ului și protecția datelor cu caracter personal

 

Societatea comercială Radiance S.R.L., înregistrată în Registrul Comerţului sub nr.J24/449/2002, având cod fiscal RO14825130 in calitate de Operator în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, vă informează cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu prevederile Regulamentului.

 

Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal

Datele personale colectate prin intermediul formularului de contact a clienților și, în cursul viitoarelor tranzacții comerciale, vor fi procesate în scopul încheierii și executării contractului cu acești clienti. Scopul colectării acestor date este de a facilita comunicarea cu clienții. În acest scop vă vom contacta prin email, sms sau telefonic.
Datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date și nu vor fi oferite sau vândute către terțe părți în scop comercial.

Datele colectate pot include (dar nu se limitează la) nume, prenume, adresa email, adresa de corespondență și număr de telefon.

Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

 

Drepturile persoanei vizate

  • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete
  • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal
  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor
  • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil
  • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea
  • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere
  • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului.